Tack det funkar på DM500

Var tvungen att byta till 2SUB jag använde gSUB_2.07.13

cd ..
cd var
cd bin
chmod +x 2SUB

if [ -x /var/bin/2SUB ]; then